هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش که در دانشگاه ارومیه برگزار شد.