مسابقات acm در هر ترم توسط تیم اول این دانشگاه برگزار می شود و جوایز ارزنده ای به تیم های برتر تعلق می گیرد.